Medicinski Tretmani

Banja nudi širok spektar medicinskih tretmana. U banji je pacijentima na raspolaganju više od trideset različitih tretmana.