Znamenitosti

Znamenitosti Morahaloma i njegov bogat program nude rekreaciju za sve članove porodice tokom cele godine. Zdravstvene usluge banje Szent Erzsebet Morahalom su neophodne za one koji žele da se oporave. Ljubitelji aktivne rekreacije mogu da upoznaju naše kulturno-istorijsko nasleđe u okolini, a izlet u prirodu je jedinstvena prilika za punjenje energije za sve.